Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist op veel werkplekken. Veiligheidsschoenen vallen hier ook onder. Veiligheidsschoenen met steunzolen vormen
een combinatie die vraagt om aandacht.

Wanneer er inlegzolen in veiligheidsschoenen worden gelegd dan wijken ze af van de geteste norm (geharmoniseerde Europese norm EN-ISO- 20344:2011). Hiermee vervalt de aansprakelijkheid van de leverancier, met alle risico’s voor werkgever en medewerker. De verzekeraar zal in dat geval bij een ongeval niet uitkeren.

Wij voorkomen dit aansprakelijkheidsrisico. Wij werken samen met schoenleveranciers die over alle juiste certificeringen beschikken. Hierdoor voldoet de werkgever aan alle eisen en normen en blijven u en uw werkgever goed verzekerd bij ongevallen.

Wist u dat: arbodiensten meer en meer bedrijven actief controleren op naleving van de certificering van veiligheidsschoenen in combinatie met steunzolen?

Meer weten ?              Maak een afspraak