Wist u dat: een zieke medewerker u gemiddeld €250,00per dag kost? Niet alleen betaalt u zijn of haar loon door, u moet ook voor een vervanger zorgen, of genoegen nemen met productieverlies.

Podotherapie is interessant voor bedrijven .Zowel voor werkgevers als werknemers. Voetenvormen onze basis. Als daar goed voor gezorgd wordt, dan ziet en ervaart u: meer werkplezier, een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een waterdichte aansprakelijkheid!

Wist u dat: ongeveer 50% van alle rugklachten een relatie hebben met verkeerd lopen of staan?

Hebt u werknemers die het merendeel van de dag staan of lopen en veiligheidsschoenen dragen? Dan helpen wij u. Werknemers vormen uw organisatie, wanneer zij niet in staat zijn om te werken hebben bedrijven vaak een probleem. De uitval van medewerkers kan allerlei oorzaken hebben. Vaak betreft het een fysiek probleem, dat kan worden opgelost. 

Voetklachten ontstaan vaak als gevolg van een verkeerde voetstand of een afwijkend functioneren van de voeten.
De vraag is: hoe kunt u als werkgever uw werknemers hierin (preventief) helpen? Zodat de werknemer prettig en klachtenvrij functioneert en u als werkgever minder kans hebt op ziekteverzuim en dus onnodige kosten?
Wij kunnen u hierbij helpen door o.a:
• voet- houdingsscreening van uw werknemers
door de podotherapeut;
• digitale bedrijfsscan door middel van
enquête onder medewerkers;
• kosten-baten analyse.

Wist u dat: gemiddeld 15% van uw medewerkers reeds steunzolen in de veiligheidsschoenen heeft?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist op veel werkplekken.Veiligheidsschoenen vallen hier ook onder. Veiligheidsschoenen met steunzolen vormen
een combinatie die vraagt om aandacht. Wanneer er inlegzolen in veiligheidsschoenen worden gelegd dan wijken ze af van de geteste norm (geharmoniseerde Europese norm EN-ISO- 20344:2011). Hiermee vervalt de aansprakelijkheid van de leverancier, met alle risico’s voor werkgever en medewerker. De verzekeraar zal in dat geval bij een ongeval niet uitkeren. Wij voorkomen dit aansprakelijkheidsrisico. Wij werken samen met schoenleveranciers die over alle juiste certificeringen beschikken. Hierdoor voldoet u als werkgever aan alle eisen en normen en blijven u en uw
medewerker goed verzekerd bij ongevallen.

Wist u dat: arbodiensten meer en meer bedrijven actief controleren op naleving van de certificering van veiligheidsschoenen in combinatie met steunzolen?

Bent u werknemer, heeft u klachten en draagt u veiligheidsschoeisel (eventueel met zolen)?               Maak een afspraak

Bent u werkgever en wilt u meer weten? Neem dan contact op met mirte@vandijkvoetexperts.nl