U heb een compliment dat u met ons wilt delen?

Wat fijn dat u tevreden bent en dat u dit aan ons wilt laten weten!

 1. Stuur een email naar: info@vandijkvoetexperts.nl
  Vind u het ook leuk om met u verhaal op de website te komen? Laat het ons dan weten! \
 2. Schrijf een review  voor ons op google, u doet ons er een groot plezier mee!

U bent niet tevreden over uw podotherapeut?

Klachtenregeling.

Als uw podotherapeut doen wij ons uiterste best om u te helpen. Om deze redenen geven wij op nieuw aangemeten zolen altijd zes maanden service. In deze periode nemen wij de tijd uw zorgvraag te fijn tunen.

Toch kan er misschien bij u het gevoel ontstaan dat u niet goed geholpen bent door uw podotherapeut. Of is er een andere reden waarom u niet tevreden bent.

Daarom hebben wij voor u een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling bestaat uit een aantal stappen.

 

 1. u stuurt een e-mail met uw klacht naar: info@vandijkvoetexperts.nl

Deze klacht wordt in onze groep besproken en na overleg ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met daarin eventueel een voorstel om deze klacht op te lossen.

Blijft de klacht bestaan omdat u het niet eens bent met de geboden oplossing dan bestaat de mogelijk de klacht in te dienen via de klachtenfunctionaris van het onafhankelijke klachtenloket paramedici. Link naar klachtenloket: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

De klachtenfunctionaris geeft gratis advies tot indiening van de klacht en helpt u bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Het proces is als volgt:

 • De klacht wordt geregistreerd en de klachtenfunctionaris ingelicht
 • Er wordt contact opgenomen met u door de klachtenfunctionaris
 • De klacht wordt geformuleerd
 • De klacht wordt digitaal ingediend bij de podotherapeut
 • De podotherapeut heeft zes weken de tijd om te reageren
 • De podotherapeut kan verzoeken tot een verlenging van deze periode met vier weken
 • De podotherapeut komt met reactie en eventueel voorstel
 • U wordt hierover ingelicht door de klachtenfunctionaris en geeft aan of u tevreden bent met de oplossing.
 1. Indien u ontevreden bent met de oplossing dan biedt de wet nog een laagdrempelig alternatief: de Onafhankelijke geschillencommissie Paramedici, sinds 2016 erkend door de Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze commissie doet een uitspraak over het geschil waar beide partijen zich aan moeten houden.

De klachtenfunctionaris van het onafhankelijke klachtenloket paramedici kan u deze gegevens verstrekken, ook is er een link  naar de Onafhankelijke Geschillencommissie Paramedici op de website van het klachtenloket paramedici.

Link naar geschillencommissie: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/

U kunt deze stappen nogmaals doorlezen op de site van de NvvP.   De stappen staan hier overzichtelijk genoemd en de stappen die u kunt ondernemen, kunt u volgen door de link te activeren. Link naar site NvvP: https://www.podotherapie.nl/client/ontevreden/klacht-indienen/